Varetaxi - Bestill og betal med kredittkort

Velg biltype

+
kr 450,-
Varebil
Inntil 6 varer/enheter. Max 35 kg pr vare.
Velg mellom 3 hente og leveringsintervaller.

+
kr 870,-
Stor varebil
Max 8 varer/enheter. max 200kg tot vekt.
Til din disposisjon i inntil 60 minutter.

Bestem hente og leveringstid selv.
Leveres direkte etter henting
+
kr 1 950,-
Stor varebil med ekstra hjelpemann
Max 12 varer/enheter. max 400kg tot vekt.
Til din disposisjon i inntil 90 minutter.

Bestem hente og leveringstid selv.
Leveres direkte etter henting

Valgt biltype:

+

kr 180,-

Liten budbil
1 vare/enhet maks 20 kg. Må kunne plasseres i passasjersetet.

Velg mellom 3 hente og leveringsintervaller.

Henting og levering utføres i løpet av tidsintervallet du har valgt. Det er derfor viktig at det er noen tilstede både hos avsender og mottaker i perioden.

Valgt biltype:

+

kr 450,-

VAREBIL
Inntil 6 varer/enheter. Max 35 kg pr vare.
Velg mellom 3 hente og leverings-intervaller.

Henting og levering utføres i løpet av tidsintervallet du har valgt. Det er derfor viktig at det er noen tilstede både hos avsender og mottaker i perioden.

Valgt biltype:

+
kr 870,-
STOR VAREBIL
Max 8 varer/enheter.
Max 200kg samlet vekt.
Til din disposisjon i inntil 60 minutter.

Bestem hente og leveringstid selv.
Leveres direkte etter henting

Valgt biltype:

+
kr 1 950,-
STOR VAREBIL MED EKSTRA HJELPEMANN
Max 12 varer/enheter. max 400kg samlet vekt.
Til din disposisjon i inntil 90 minutter.

Bestem hente og leveringstid selv.
Leveres direkte etter henting

Velg hente og leveringstid:


Hvor skal varene hentes:


Hvor skal varene leveres:


Hva skal fraktes:

Kundeinformasjon

Navn
Adresse
Postnummer
Sted
Telefon
Email

Oppsummering


Biltype:
Godsinfo:
Tid:
Pris:

Hente:
Navn:
Adresse:
Postnr:
Tlf:
Info:

Levere:
Navn:
Adresse:
Postnr:
Tlf:
Info:

Jeg har lest og godtatt betingelsene